• 1027 Budapest, Csalogány utca 47-49.
  • +36 (1) 354-5361
  • eszzrt @ eszzrt . hu

Bemutatkozás

Társaságunkról általában

Az Egészségügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ESZ Zrt.) felett a 2020. évi CLXXIII törvény 36. § rendelkezései szerint az államot megillető tulajdonosi jogokat a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) gyakorolja. Társaságunk a KEF megbízásából lát el az egészségügyi szektor részére közbeszerzési eljárások előkészítésével, lefolytatásával és azokban való szakértői közreműködéssel kapcsolatos feladatokat, illetve üzemeltetési és logisztikai feladatellátást.

A Társaság szervezeti működését a 2021. június 1. napjától hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatban (SZMSZ) rögzített szervezeti felépítéshez igazította. A gazdasági és személyügyi feladatokat a Gazdasági és HR Igazgatóság, az általános ügyviteli feladatokat a Vezérigazgatói Kabinet látja el. A közbeszerzési eljárások előkészítését és lebonyolítását a Közbeszerzési Igazgatóság végzi, a műszaki-szakértői feladatok ellátására létrehozott szervezeti egység a Gyógyszerészeti és Orvostechnikai Szakértői Igazgatóság, melyen belüli a Gyógyszerészeti Szakértői Osztály szervezeti egysége látja el a gyógyszerész szakértői feladatokat, míg Orvostechnikai Szakértői Osztály szervezeti egységében az orvostechnikai szakértői feladatok ellátása történik. A logisztikai feladatok elvégzése, koordinálása a Logisztikai Igazgatóság feladatkörébe tartozik. A Társaságunk feladatai jogszabályoknak megfelelő elvégzését a vezérigazgató alatti közvetlen irányításában álló Jogi Önálló Osztály segíti, illetve szintén közvetlen irányítás mellett kerül sor a Társaság megfelelő működésének ellenőrzésére a belső ellenőr által.

Társaságunk két alapfeladatot lát el az alábbiak szerint:

1. Közbeszerzés előkészítés és lebonyolítás, illetve szakértői feladatok ellátása

A KEF megbízásából Társaságunk a Tulajdonos által kijelölt, egészségügyi vonatkozású közbeszerzési eljárások előkészítésével és lebonyolításával, illetve az egészségügyi vonatkozású közbeszerzésekkel összefüggő gyógyszerészeti és orvostechnológiai szakértői tevékenység ellátásával kapcsolatos feladatokat végzi e tárgyban a Tulajdonossal kötött in-house szerződések alapján.

Társaságunk KEF-fel közösen, a KEF központosított közbeszerzési rendszeréhez csatlakozva gondoskodik a hazai egészségügyi intézmények eszközökkel, gyógyszerekkel történő megfelelő ellátásáról, illetve az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) részére – a KEF felé érkező megkeresések alapján – európai uniós, illetve hazai forrásból finanszírozott közbeszerzési eljárások előkészítéséről és lebonyolításáról.

2. Logisztikai és üzemeltetési feladatok ellátása

Társaságunk a Tulajdonos megbízásából lát el az OKFŐ részére logisztikai és üzemeltetési feladatokat e tárgyban kötött in-house szerződésekben foglaltaknak megfelelően, melynek része saját, illetve OKFŐ tulajdonát képező raktárkészlet raktározása, illetve a raktárkészletek kialakításának koordinálása, valamint az OKFŐ üzemeltetéséhez kapcsolatos tevékenységek elvégzése.