• 1027 Budapest, Csalogány utca 47-49.
  • +36 (1) 354-5361
  • eszzrt @ eszzrt . hu

Bemutatkozás

Társaságunkról általában

Az Egészségügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ESZ Zrt., a továbbiakban: Társaság) felett a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény 13/A. §-a, és az egészségügyi szolgáltatók központosított közbeszerzéseivel kapcsolatos egyes döntésekről szóló 1725/2020. (X.30.)  Korm. határozat értelmében 2020. november 01. napjától az államot megillető tulajdonosi jogokat a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) gyakorolja.  Társaságunk a KEF megbízásából lát el az egészségügyi szektor részére közbeszerzési eljárások előkészítésével, lefolytatásával és azokban való szakértői közreműködéssel kapcsolatos feladatokat, illetve üzemeltetési és logisztikai feladatellátást.

A Társaság szervezeti működését a jelenleg hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) rögzíti. A gazdasági és személyügyi feladatokat a Gazdasági és HR Igazgatóság, az általános ügyviteli feladatokat a Vezérigazgatói Kabinet látja el. A közbeszerzési eljárások előkészítését és lebonyolítását a Közbeszerzési Igazgatóság végzi, a műszaki-szakértői feladatok ellátására létrehozott szervezeti egység a Gyógyszerészeti és Orvostechnikai Szakértői Igazgatóság, melyen belül a Gyógyszerészeti Szakértői Osztály szervezeti egysége látja el a gyógyszerész szakértői feladatokat, míg az Orvostechnikai Szakértői Osztály szervezeti egységében az orvostechnikai szakértői feladatok ellátása történik. A logisztikai feladatok elvégzése, koordinálása a Logisztikai Igazgatóság feladatkörébe tartozik. A Társaságunk feladatainak jogszabályoknak való megfelelő elvégzését a vezérigazgató közvetlen irányításában álló Jogi Önálló Osztály segíti.

Társaságunk két alapfeladatot lát el az alábbiak szerint:

1. Közbeszerzési eljárás előkészítése és lebonyolítása, illetve szakértői feladatok ellátása

A KEF megbízásából Társaságunk az egészségügyi vonatkozású közbeszerzési eljárások előkészítésével és lebonyolításával, illetve az egészségügyi vonatkozású közbeszerzésekkel összefüggő gyógyszerészeti és orvostechnológiai szakértői tevékenység ellátásával kapcsolatos feladatokat végzi a KEF-el kötött in-house szerződések alapján.

Társaságunk továbbá a KEF-fel közösen, az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) részére – a KEF felé érkező megkeresések alapján – európai uniós, illetve hazai forrásból finanszírozott közbeszerzési eljárások előkészítéséről és lebonyolításáról is gondoskodik.

2. Logisztikai és üzemeltetési feladatok ellátása

Társaságunk a KEF megbízásából lát el az OKFŐ részére logisztikai és üzemeltetési feladatokat e tárgyban kötött in-house szerződésekben foglaltaknak megfelelően, melynek része a saját, illetve az OKFŐ tulajdonát képező raktárkészlet raktározása, illetve a raktárkészletek kialakításának koordinálása, valamint az OKFŐ üzemeltetéséhez kapcsolatos tevékenységek elvégzése.