• 1027 Budapest, Csalogány utca 47-49.
  • +36 (1) 354-5361
  • eszzrt @ eszzrt . hu

3. Gazdálkodási adatok

3.1. Éves költségvetés, beszámoló.

Társaság Számviteli törvény szerinti beszámolóinak internetes elérhetősége:

http://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/kezdolap

3.1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. tekintetében nem releváns.

3.1.2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései

A közfeladatot ellátó szervénél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai: Állami Számvevőszék 

3.1.3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok

Egyéb külső ellenőrzési szervek nyilvános megállapítást nem tettek.

3.2. Létszám és személyi juttatások

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt.-nél 2021. augusztus 31. napján 75 fő áll foglalkoztatásban, személyi juttatásaikat a vonatkozó jogszabályok határozzák meg
2. A vezetők, a felügyelőbizottsági tagok és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítésének összesített összege az alábbi táblázatok szerint
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve szabályzat szerint adott esetben Jogszabályi előíráson alapuló juttatások
Utazási költségtérítés a 39/2010. (II. 26.) Kormányrendelet szerint
Éleslátást biztosító szemüveg költségtérítése az 50/1999. (XI. 3.) Eüm. rendelet szerint
Béren kívüli juttatások
SZÉP Kártya juttatás összesített éves nettó (lsd. táblázatok)
4. A cégjegyzésre, a bankszámla feletti rendelkezésre jogosultak Az Igazgatóság valamennyi tagja rendelkezik cégjegyzési, cégképviseleti joggal. Az igazgatósági tagok cégjegyzési joga – a vezérigazgató, mint igazgatósági tag kivételével – együttes. A bankszámla feletti rendelkezésre a vezérigazgató jogosult.

Igazgatóság tagjai

Név Tisztség Megbízási díj (Ft/hó) Megbízási díjon felüli járandóság Cégjegyzésre jogosultság Bankszámla feletti rendelkezésre jogosultság
Dr. Bodó Attila Pál Igazgatóság elnöke 250.000 Ft lsd. alább együttes
Dr. Gáspár Emőke Emese Igazgatóság tagja 200.000 Ft nem részesül együttes
Mile Márk Igazgatóság tagja 200.000 Ft nem részesül önálló önálló
dr. Rácz Tamás Igazgatóság tagja 200.000 Ft nem részesül
Srágli Attila Igazgatóság tagja 200.000 Ft nem részesül

Felügyelőbizottság tagjai

Név Tisztség Megbízási díj

(Ft/hó)

Megbízási díjon felüli járandóság
Ambrus Ilona Felügyelőbizottság elnöke 250.000 Ft nem részesül
Suhajda Erzsébet Anikó Felügyelőbizottsági Tag 200.000 Ft nem részesül
Tóbiás Tamás Felügyelőbizottsági Tag nem részesül nem részesül

Vezetői állású munkavállalók

Név Munkakör Pénzbeli juttatás (Közvetlen, közvetett)

(Ft/hó)

Cégjegyzésre jogosultság Bankszámla feletti rendelkezésre jogosultság
Mile Márk Vezérigazgató 1.550.000 önálló önálló
Ignácz Gergely Vezérigazgató-helyettes 1.550.000 önálló

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.

 

3.3. Működési és fejlesztési támogatások

Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. nem nyújtott az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatást.

3.4. Az államháztartás vagyonával történő gazdálkodás

Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződései 2018-2021-ig vonatkozó időszakban.

3.5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye).

Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. tekintetében nem releváns.

3.6. A nem alapfeladatok ellátására adott támogatások

Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. tekintetében nem releváns.

3.7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések.

Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt. tekintetében nem releváns.

3.8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Az ESZ Zrt. közbeszerzéseivel kapcsolatos, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III.8. pontjában előírt információk (éves terv, összegezés az ajánlatok elbírálásáról, megkötött szerződések) az alábbi nyilvános adatbázisokban érhetők el:

Éves közbeszerzési terv:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/terv-kereses

ESZ Zrt. által megindított és lefolytatott eljárásokhoz kapcsolódó hirdetmények, a beérkezett ajánlatokról készített összegezés:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/hirdetmenyek

Közbeszerzés alapján megkötött szerződések:
https://ekr.gov.hu/ekr-szerzodestar/hu/szerzodesLista