• 1027 Budapest, Csalogány utca 47-49.
  • +36 (1) 354-5361
  • eszzrt @ eszzrt . hu

3.2. Létszám és személyi juttatások

1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt.-nél 2021. augusztus 31. napján 75 fő áll foglalkoztatásban, személyi juttatásaikat a vonatkozó jogszabályok határozzák meg
2. A vezetők, a felügyelőbizottsági tagok és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítésének összesített összege az alábbi táblázatok szerint
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve szabályzat szerint adott esetben Jogszabályi előíráson alapuló juttatások
Utazási költségtérítés a 39/2010. (II. 26.) Kormányrendelet szerint
Éleslátást biztosító szemüveg költségtérítése az 50/1999. (XI. 3.) Eüm. rendelet szerint
Béren kívüli juttatások
SZÉP Kártya juttatás összesített éves nettó (lsd. táblázatok)
4. A cégjegyzésre, a bankszámla feletti rendelkezésre jogosultak Az Igazgatóság valamennyi tagja rendelkezik cégjegyzési, cégképviseleti joggal. Az igazgatósági tagok cégjegyzési joga – a vezérigazgató, mint igazgatósági tag kivételével – együttes. A bankszámla feletti rendelkezésre a vezérigazgató jogosult.

Igazgatóság tagjai

Név Tisztség Megbízási díj (Ft/hó) Megbízási díjon felüli járandóság Cégjegyzésre jogosultság Bankszámla feletti rendelkezésre jogosultság
Dr. Bodó Attila Pál Igazgatóság elnöke 250.000 Ft lsd. alább együttes
Dr. Gáspár Emőke Emese Igazgatóság tagja 200.000 Ft nem részesül együttes
Mile Márk Igazgatóság tagja 200.000 Ft nem részesül önálló önálló
dr. Rácz Tamás Igazgatóság tagja 200.000 Ft nem részesül
Srágli Attila Igazgatóság tagja 200.000 Ft nem részesül

Felügyelőbizottság tagjai

Név Tisztség Megbízási díj

(Ft/hó)

Megbízási díjon felüli járandóság
Ambrus Ilona Felügyelőbizottság elnöke 250.000 Ft nem részesül
Suhajda Erzsébet Anikó Felügyelőbizottsági Tag 200.000 Ft nem részesül
Tóbiás Tamás Felügyelőbizottsági Tag nem részesül nem részesül

Vezetői állású munkavállalók

Név Munkakör Pénzbeli juttatás (Közvetlen, közvetett)

(Ft/hó)

Cégjegyzésre jogosultság Bankszámla feletti rendelkezésre jogosultság
Mile Márk Vezérigazgató 1.550.000 önálló önálló
Ignácz Gergely Vezérigazgató-helyettes 1.550.000 önálló

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.