• 1027 Budapest, Csalogány utca 47-49.
  • +36 (1) 354-5361
  • eszzrt @ eszzrt . hu

2.13. A közérdekű adatok megismerésének rendje

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatot bárki igényelheti szóban, írásban vagy elektronikus formában egyaránt.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve.

Adatvédelmi felelős neve Szervezeti egység Telefonszám Elektronikus levélcím
dr. Gondos-Hudák Zsuzsanna Jogi Önálló Osztály 36-1/354-5361 adatvedelem@eszzrt.hu

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje: írásban történő megkeresés alapján Társaság székhelyére (Egészségügyi Szolgáltató Zrt., 1027 Budapest, Csalogány utca 47-49.) címzett levélben.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésére a Társaságnál Jogi Önálló Osztály szervezeti egysége az illetékes.